Čo hovorí výskum

Podľa Project CBD , vzdelávacej neziskovej organizácie propagujúcej a rozširujúcej výskum súvisiaci s CBD, štúdie preukázali, že CBD má nasledujúce významné terapeutické výhody:

Protizápalové
Analgetické
Anxiolytické
Antipsychotické

Okrem toho existujú dôkazy, že CBD môže pôsobiť ako neuroprotektívum – to znamená, že je schopné inhibovať neurologické poškodenie po mozgovej príhode a neurodegeneratívnych ochoreniach, ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba – a môže hrať úlohu v neurogenéze, tvorbe nových mozgových buniek.
Mnoho doterajších výskumov ukazuje na potenciál CBD a iných kanabinoidov pri liečbe širokého spektra zdravotných stavov, okrem iného vrátane:

Artritída
Cukrovka
Alkoholizmus
Roztrúsená skleróza
Schizofrénia
PTSD
Alzheimerova choroba
Nádory
Epilepsia

Napíš komentár
Späť na začiatok